Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur

Het Westfälisches Landesmuseum für Industriekultur bewaart en onderzoekt 150 jaar industriegeschiedenis en informeert hierover. Op alle acht de locaties helpen demonstraties door vakmensen, luisterstations en interactieve stations de bezoekers de industriële cultuur en de geschiedenis daarvan te begrijpen.

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: