Twee mensen in een rolstoel en drie mensen op een bank genieten van de zon in het egapark Erfurt
egapark Erfurt ©Thüringer Tourismus GmbH/Barbara Neumann

egapark Erfurt

Het onder monumentenzorg vallende egapark Erfurt is buitengewoon uitgestrekt en er groeien de meest uiteenlopende planten. Een geur-, klank- en tasttuin, een grote speeltuin en een kinderboerderij, showkassen en diverse cafés en restaurants maken het aanbod voor alle generaties compleet.

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: