Buitenaanzicht van het Militärhistorisches Museum in Dresden, waarvan het oude gebouw wordt doorsneden door een wigvormig nieuw gebouw
Militärhistorisches Museum der Bundeswehr ©Daniel Libeskind/Nick Hufton
Reisbestemmingen van A tot Z

Militärhistorisches Museum in Dresden

In het Militärhistorisches Museum in Dresden, dat in zijn huidige vorm is ontworpen door sterarchitect Daniel Libeskind, wordt de geschiedenis van het krijgswezen als een historisch, cultureel en antropologisch fenomeen op een kritische en moderne manier benaderd. Er worden ook rondleidingen gegeven voor mensen met een visuele beperking of leerproblemen.

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: