Ontdek de geschiedenis van de Reformatie

Dwars door Duitsland lopen acht Lutherroutes, die iedere keer weer nieuwe perspectieven openen op het leven en werk van de reformator. Barrièrevrij reizen, een uitstekende toeristische infrastructuur en de gemakkelijke bereikbaarheid van alle bestemmingen dragen ertoe bij een bezoek aan de Luthergedenkplaatsen – en aan heel Duitsland – tot een bijzondere belevenis te maken.

Maarten Luther en de Reformatie hebben Duitsland veranderd – en sporen achtergelaten. U vindt ze overal waar de gebeurtenissen zich destijds hebben afgespeeld. Ontdek een groot erfgoed – en op de eerste route meteen ook de twee belangrijkste stations op Luthers levensweg: Eisleben en Wittenberg.

meer »

2017 werpt zijn schaduwen vooruit: een van de belangrijkste jubilea van de Duitse geschiedenis zal ook op passende wijze worden gevierd op een grote speciale tentoonstelling. En dat dan meteen drie keer, want deze tentoonstelling zal zowel worden gehouden in Berlijn als in Wittenberg en op de Wartburg in Eisenach. Deze steden liggen alle drie aan de tweede route en kunnen dus vooraf alvast worden verkend.

meer »

De Reformatie heeft talloze sporen nagelaten – soms ook op plaatsen waar je dat misschien helemaal niet zou verwachten. Want naast Luthersteden als Wittenberg zijn ook Eisenach, Erfurt en vele andere, kleinere steden sterk door deze tijd bepaald, vooral in de deelstaat Thüringen. Hoogtepunten op het gebied van kunst en architectuur die er nog precies zo uitzien als toen ze ontstonden, maken deze route nog eens extra interessant.

meer »

De weerstand die Maarten Luther van alle kanten ondervond, was hevig. Niet alleen bisschoppen en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders bestreden zijn hervormingen, ook wereldse vorsten zagen zijn missie als een blijk van onaanvaardbare ongehoorzaamheid. De vierde route doet enkele van de belangrijkste plaatsen aan waar Luther zijn strijd heeft gevoerd – en uiteindelijk toch altijd veel aanhang wist te vinden.

meer »

De Reformatie is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met centrale Luthersteden als Eisleben en Wittenberg. Maar toch was het succes van de Reformatie niet denkbaar geweest zonder de vele reizen van Luther naar andere regio's van Duitsland; hij was altijd bereid de confrontatie met zijn tegenstanders aan te gaan. Op deze landschappelijk bijzonder fraaie route van Frankfurt naar Berlijn in de voetsporen van Luther zijn de mooiste ontdekkingen te doen.

meer »

Vanaf de dag dat Luther zijn stellingen publiceerde, tot die waarop deze door een groot deel van het volk en zijn vorsten werd geaccepteerd, had de Reformatie een lange weg te gaan. Maar iedere keer weer wist Luther plaatsen en regio's voor zich en zijn ideeën te winnen. Vaak moest hij daarvoor lange, lastige reizen maken. Deze route loopt langs enkele van zijn reisbestemmingen, ook in het huidige Hessen, en vandaar weer terug naar de bekende Luthergedenkplaatsen in Saksen-Anhalt, Thüringen en Saksen.

meer »

Frankfurt en Leipzig, die beide aan deze route liggen, behoorden tot de belangrijkste steden van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Maar Luther bezocht iedere keer weer kleinere steden en zelfs dorpen om daar zijn ideeën persoonlijk te verkondigen. Naast de 'klassiekers' bevinden zich op deze route vele van deze 'geheime tips' – die voor een goed begrip van de Reformatie van grote betekenis zijn.

meer »

De Reformatie kwam niet van de ene dag op de andere. Al voor Luther waren er reformatorische ideeën; het opkomende Europese humanisme was de voedingsbodem waarop nieuw en vaak radicaal gedachtegoed ontkiemde. Juist daarom is ook een blik over de grenzen de moeite waard, in Frankrijk of Zwitserland bijvoorbeeld. Steden als Straatsburg en Zürich waren destijds centra van de boekdrukkunst – en hebben ervoor gezorgd dat de ideeën van Maarten Luther werden verspreid.

meer »

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: