Blik op Konstanz
Blik op Konstanz ©Tourist-Information Konstanz GmbH
Route 8 – van Frankfurt naar München
Luther 2017

500 jaar Reformatie

Route 8 "Over de grenzen: wegen naar Europa"

De Reformatie kwam niet van de ene dag op de andere. Al voor Luther waren er reformatorische ideeën; het opkomende Europese humanisme was de voedingsbodem waarop nieuw en vaak radicaal gedachtegoed ontkiemde. Juist daarom is ook een blik over de grenzen de moeite waard, in Frankrijk of Zwitserland bijvoorbeeld. Steden als Straatsburg en Zürich waren destijds centra van de boekdrukkunst – en hebben ervoor gezorgd dat de ideeën van Maarten Luther werden verspreid.

Frankfurt is met zijn ligging midden in Duitsland overal vandaan snel en gemakkelijk te bereiken en daardoor ook voor deze route een uitstekend uitgangspunt.

Vanuit Frankfurt loopt deze route naar Worms, een van de oudste steden van Duitsland, bekend uit de Nibelungensage – en omdat hier het grootste monument van de Reformatie ter wereld staat. Wat verder naar het zuiden, in Heidelberg, voerde Luther zijn eerste theologische debat na de publicatie van zijn stellingen buiten Wittenberg: op 26 april 1518 leidde hij de Heidelbergse disputatie en verdedigde hij zijn stellingen opnieuw. Niet ver hiervandaan, in Straatsburg, leefde en werkte rond deze tijd Martin Bucer, de reformator van de Elzas, die keer op keer bemiddelde tussen verschillende protestantse richtingen en stromingen. En in de kathedraal van Straatsburg preekte al sinds 1521 een evangelische priester, Matthäus Zell.

In Basel, dat zich kort tevoren had aangesloten bij het Zwitserse eedgenootschap, leefde en onderwees vanaf 1514 de grote humanist Erasmus en in Zürich werd Ulrich Zwingli in 1519 predikant en zielzorger aan de hoofdkerk van de stad, de Grossmünster. Terug in Duitsland gaat de route verder naar de mooie regio van het Bodenmeer met zijn indrukwekkende geschiedenis, waar o.a. de stad Konstanz gelegen is. Mooi en indrukwekkend is ook Augsburg, waar het karmelietenklooster, dat Luther tijdelijk onderdak heeft geboden, het uitgangspunt was van de Reformatie. Hoewel de Reformatie in München, de sfeervolle hoofdstad van Beieren, nooit veel weerklank heeft gevonden, is een bezoek aan deze stad ook voor aanhangers van Luther en zijn leer beslist de moeite waard.

Onze tip

Het Hus-Museum in Konstanz geeft een beeld van het leven en de tijd van Jan Hus, die als filosoof van de gewetensvrijheid nog altijd in hoog aanzien staat. Hij was voor het concilie van 1417 naar de stad gekomen om daar zijn voorreformatorische stellingen te verdedigen. Een grote vergissing: hij werd in Konstanz als ketter verbrand. Maar dat weerhield de vrome heren er niet van om direct daarna een nieuwe paus te kiezen. De verkiezing van de paus in 1417 is tot op heden de enige die plaatsvond ten noorden van de Alpen.

Route-informatie

Lengte: ca. 820 km

Start: Frankfurt

Eindpunt: München

Plaatsen aan deze route: Frankfurt, Worms, Heidelberg, Straatsburg, Basel, Zürich, regio Bodenmeer, Augsburg, München

Bereikbaarheid

Luchthavens: Frankfurt, München, Neurenberg

ICE-stations: Frankfurt, Worms, Heidelberg, Freiburg (regio Bodenmeer), München, Augsburg

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: