Luther 2017

500 jaar Reformatie

Vertrouwelingen van Luther: zijn echtgenote, kerkhervormers, denkers en een vorst

Vooral twee mensen hebben Luther begeleid: Katharina von Bora, zijn echtgenote, en Philippus Melanchthon, de 'geestelijke reus' uit Bretten, die werd geprezen als alwetend 'leraar' van Duitsland.

Natuurlijk is de reformatie onscheidbaar verbonden met de naam Maarten Luther. Een dergelijk werk kan echter niemand helemaal alleen volbrengen, een hele reeks vertrouwelingen stond Luther terzijde: belangrijke, dappere mannen – en een vrouw: Katharina von Bora, geboren op 29 januari 1499. Als dochter van een verarmd adellijk gezin bracht zij jaar kinderjaren in een klooster door. In 1523 slaagde zij erin te vluchten en vond zij onderdak in het huis van Lucas Cranach de Oude, een nauwe vriend van Luther. In 1525 trouwden Katharina von Bora en Maarten Luther en zij namen hun intrek in het oude augustijnenklooster te Wittenberg. Katharina regelde het huishouden, ze beheerde het geld en een boerderij, runde een brouwerij en had een viskwekerij gepacht. Maarten Luther noemde haar graag 'mijn heer Käthe' – een teken dat zij wel de baas in huis was. Zij overleed op 29 december 1552 in Torgau. In deze tijd was Philippus Melanchthon de leider van de Reformatie; reeds tijdens het leven van Luther was hij de theoreticus, een groot netwerker die over uitstekende contacten met de keurvorst en de grote geleerden in Europa beschikte. Toen Melanchthon op 19 april 1560 in Wittenberg overleed, moest de universiteit meteen drie nieuwe professoren aanstellen om zijn werk voort te zetten. Hij overleefde Johannes Bugenhagen, de biechtvader en vriend van Luther, die hij in 1521 had ontmoet, precies twee jaar en één dag. In 1523 had Luther ervoor gezorgd dat Bugenhagen werd benoemd tot nieuwe pastoor van de stadskerk – en daarmee tot de eerste protestantse predikant van Wittenberg. Dat Luther hier ongestoord kon leven, had hij te danken aan zijn beschermheer Frederik de Wijze die in 1519 geweigerd had hem aan Rome uit te leveren. In 1521 slaagde hij erin bij de keizer een vrijgeleide te verkrijgen naar de Rijksdag in Worms en daarna zorgde hij voor Luthers veiligheid. Hoewel de keurvorst Luther zijn leven lang beschermde en daarmee de Reformatie mogelijk maakte, bekende hij zich pas kort voor zijn dood tot het nieuwe geloof. Een belangrijk tijdgenoot, ofschoon geen metgezel of vertrouweling, was Johannes Calvijn, die in naam van de Reformatie vanaf 1539 in Genève een schrikbewind vestigde. Eveneens in Zwitserland, in Zürich, was Ulrich Zwingli werkzaam, die Luther in 1529 had leren kennen.

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: