Zeitz

Zeitz

Zeitz is de stad van Luthers nazaten. Luthers mannelijke nazaten zijn allemaal in Zeitz werkzaam geweest. In de Zeitzer dom St. Peter und Paul installeerde Luther in 1542 Nikolaus von Amsdorf als eerste protestantse bisschop.

Het huwelijk van Johann Ernst Luther, een kleinzoon van de reformator, werd ingezegend in de Michaeliskirche in Zeitz. Met zijn vrouw Martha bracht hij acht kinderen voort en legde hij de basis voor het voortleven van Luthers nageslacht in Zeitz. Zijn grafsteen is aangebracht in de muur van de kruisgang van de dom St. Peter und Paul. Ook nu wonen er in Zeitz nog nakomelingen van Maarten Luther.

Aan het einde van de 19e eeuw is er in de bibliotheek van de Michaeliskirche een afdruk van Luthers stellingen uit 1517 ontdekt. Deze behoort tot de grootste bijzonderheden onder de originele stukken die uit de tijd van de Reformatie behouden zijn gebleven.

Highlights

De dom- en residentiestad Zeitz ligt aan de Romaanse Route. Een grote bezienswaardigheid is de vroegere dom St. Peter und Paul. Dit van oorsprong romaanse kerkgebouw werd later verbouwd tot een gotische kerk en maakt tegenwoordig deel uit van het barokke slotcomplex van de Moritzburg.

Een bijzonderheid in Zeitz zijn de vele onderaardse gangen en gewelven. Deze werden aangelegd in de tijd van Luther om er bier op te slaan en kunnen nu op rondleidingen worden bezichtigd.

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: