Bucerius Kunst Forum
Bucerius Kunst Forum ©www.mediaserver.hamburg.de
Selecteer...

Bucerius Kunst Forum

In het Bucerius Kunst Forum, dat gelegen is midden in het centrum van Hamburg vlak naast het stadhuis, worden vier tentoonstellingen per jaar gehouden met kunstwerken uit de tijd van de klassieke oudheid tot heden.

Het accent ligt op de klassieke moderne kunst met werken van Picasso, Kokoschka, Frida en Kahlo, maar er worden ook exposities door alle tijdperken heen gehouden. De zalen van het museum worden architectonisch aangepast aan de thema's van de exposities. Concerten, voordrachten en lezingen maken het programma van het Bucerius Kunst Forum compleet.

Openingstijden:

dagelijks 11 - 19 uur, donderdags tot 21 uur geopend

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: