EL-DE Haus in Cologne
EL-DE Haus in Cologne ©Rheinisches Bildarchiv (Marion Mennicken)
Selecteer...

Documentatiecentrum Nationaalsocialisme van de stad Keulen

Het in 1979 gestichte 'NS-DOK' in Keulen is de grootste lokale gedenkplaats voor de slachtoffers van het nationaalsocialsime in Duitsland.

Sinds 1988 bevindt het zich in het EL-DE-Haus, dat van 1935 tot 1945 het hoofdkwartier van de Keulse Gestapo was. Het NS-DOK gedenkt de slachtoffers van het naziregime, doet onderzoek naar de geschiedenis van Keulen tijdens het nationaalsocialisme en informeert hierover. In 1981 werd de voormalige Gestapogevangenis heropend als gedenkplaats. Als een van de best behouden gebleven gevangenissen uit de nazitijd is het een cultuurgoed van nationale en Europese betekenis.

Openingstijden:

dinsdag - vrijdag 10 - 18 uur, zaterdag en zon- en feestdagen 11 - 18 uur

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: