In de sporen van Mozart
Selecteer...

Mozarthaus: in de sporen van Mozart

In 1719 werd in Augsburg, in het huidige Mozarthaus, Leopold Mozart geboren, de vader van Wolfgang Amadeus. Hij ontdekte dat zijn zoon een muzikaal genie was en was ook zijn eerste leraar. Vele gebouwen, monumenten en gedenkplaten in Augsburg herinneren aan de familie Mozart, een geslacht van bouwmeesters, beeldhouwers en boekbinders. In het in 2006 opnieuw ingerichte Mozarthaus zijn naast schilderijen, gravures en grafische werken van de familie en hun kennissenkring ook muziekinstrumenten uit de tijd van Mozart te zien. Eén daarvan is een hamerklavier van Andreas Stein waarop Leopold en Wolfgang beiden hebben gespeeld.

Bitte anmelden.

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: