View of the excavations at the Isis temple
Isis and Magna Mater Temple ©Landeshauptstadt Mainz
Selecteer...

Isis- und Mater Magna-Heiligtum

In het jaar 2000 werd er in Mainz een aan de oud-Egyptische godheid Isis en de oriëntaalse Mater Magna gewijde tempel ontdekt, die waarschijnlijk tot in de 3e eeuw in gebruik is geweest.

Opzienbarend zijn naast ruim 300 olielampjes die hier zijn gevonden, vooral de opgegraven offergiften zoals dadels, vijgen, pijnboompitten en graankorrels, die op altaren werden verbrand. Zoals blijkt uit de vele kippenbotten die hier eveneens zijn gevonden, werden er ook dieren geofferd.

Openingstijden:

maandag - zaterdag 10 - 18 uur

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: