Sorbische klederdracht – haute couture met traditie
  • Stoomophaalmachine op de groeve Ensdorf-Duhamel
    Stoomophaalmachine op de groeve Ensdorf-Duhamel ©Tourismus Zentrale Saarland
Tradities & gebruiken van A tot Z

Mijnbouw- en industriecultuur – relicten van een grote tijd

Sinds 2012 is er in het Saarland geen mijnbouw meer. Maar de herinnering leeft: tal van musea, bezoekersmijnen en verenigingen koesteren het kostbare erfgoed. Bijvoorbeeld op de tentoonstelling 'DAS ERBE' op het terrein van de voormalige mijn Reden, in het Saarländisches Bergbaumuseum en in de belevingsmijn Velsen. Hier kunnen bezoekers zelf in de mijn afdalen en er een idee van krijgen hoe zwaar het was om daar te werken.

Regionale highlights

Duitsland inspireert

Meer over deze foto

terug naar Tradities & gebruiken

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: