Johannes Gutenberg – man van het millennium
  • München
    München ©München Tourismus/Christl Reiter

Een man die zijn hoofd koel hield – Carl von Linde

In 1876 vond de ingenieur Carl von Linde in München een nieuw koeltechnisch procedé uit waar vooral de bierbrouwers blij mee waren: tot dan toe hadden ze bij het gecompliceerde brouwproces moeten koelen met natuurijs. Maar ook de kunstijsbaan en later de koelkast voor huishoudelijk gebruik heeft de wereld te danken aan de inventieve geest van Von Linde. Bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de koeltechniek zijn overigens eveneens Duitse ingenieurs betrokken: in 1992 werd in Saksen de eerste cfk-vrije koelkast ontwikkeld. Een overzicht van technische uitvindingen en hun geschiedenis is te vinden in het Deutsches Museum in München.

Regionale highlights

Duitsland inspireert

Meer over deze foto

terug naar Uitvindingen

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: