Johannes Gutenberg – man van het millennium
  • Güricke-monument in Magdeburg
    Güricke-monument in Magdeburg ©MMKT 2011

Otto von Guericke en de kracht van het vacuüm

Twee halve bollen, los samengevoegd en gevuld met – niets. En toch slagen zestien paarden er niet in de bollen van elkaar te scheiden. Deze demonstratie van Otto von Guericke wekte in 1657 het enthousiasme van heel Magdeburg . Zo demonstreerde de diplomaat en wetenschapper zijn medeburgers de door hem ontdekte kracht, die hem bijvoorbeeld in staat stelde de luchtpomp te ontwikkelen, op een bijzonder aanschouwelijke manier. Ter herinnering aan dit experiment sieren bontgekleurde halve bollen tegenwoordig de binnenstad van Magdeburg. In het Otto-von-Guericke-Zentrum is een tentoonstelling te bezichtigen over de beroemdste zoon van de stad.

Regionale highlights

Duitsland inspireert

Meer over deze foto

terug naar Uitvindingen

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: