Johannes Gutenberg – man van het millennium
  • Porseleinmanufactuur Meissen in Saksen
    Porseleinmanufactuur Meissen in Saksen ©Meissen/Manufaktur MEISSEN 2009

Porselein – het witte goud

Aan het einde van de 17e eeuw beweerde Johann Friedrich Böttger dat hij goud kon maken. Toen dat bij nader inzien toch niet bleek te lukken, ging Böttger over op het vervaardigen van porselein, dat tot dan toe voor veel geld geïmporteerd moest worden uit China. Hiermee was hij succesvoller en al in 1710 werd in Meißen het eerste Europese porselein in serie geproduceerd. Nu, meer dan 300 jaar later, is het Meissener porselein nog altijd het summum van hoogstaande eetcultuur. In de belevingswereld Haus Meissen wordt de bezoekers een beeld gegeven van de succesvolle 300-jarige geschiedenis van het witte goud.

Regionale highlights

Duitsland inspireert

Meer over deze foto

terug naar Uitvindingen

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: