The Wadden Sea
The Wadden Sea ©Nationalparkverwaltung Schleswig-Holsteinsches Wattemeer
Alle werelderfgoedlocaties van A tot Z
58
German National Tourist Board
Visitors' Choice 2017
UNESCO-Werelderfgoed 'Waddenzee'

Discover the TOP 100 at www.germany.travel/top100

Waddenzee

Het gevarieerde landschap maakt de Waddenzee aan de Noordzeekust tot een unieke leefruimte voor tal van dier- en plantensoorten. Dit UNESCO-Wereldnatuurerfgoed heeft een oppervlakte van ca. 11.000 km² en omvat naast de nationale parken in Sleeswijk-Holstein, Nedersaksen, Hamburg en Denemarken ook het beschermde Waddenzeegebied in Nederland.

Mosselbanken, dichte zeegrasvelden en zacht slikwad voorzien vele dieren van voedsel. Uitgestrekte kwelders, eilanden en Halligen worden afgewisseld door witte stranden en duinen. Voor miljoenen trekvogels is de Waddenzee als tussenstop en rustgebied onmisbaar. De 10.000 jaar oude Waddenzee is geologisch gezien een buitengewoon jong landschap en verandert onder invloed van de wind en de getijden voortdurend van vorm. Iedere zes uur wisselen eb en vloed elkaar af en ieder ogenblik ondergaat het landschap een bijna magische verandering. U kunt dat het hele jaar door meebeleven! De wisselende waterstanden maken het mogelijk wandelingen tot ver op het wad te maken of van het vasteland naar de eilanden en Halligen te lopen. Op een wandeling over de bodem van de zee, die u het beste kunt maken met een ervaren wadgids, beleeft u het samenspel van wind, water en golven van heel dichtbij en kunt u enorme zwermen vogels gadeslaan bij hun vliegkunsten. In de verte kunt u soms zelfs zeehonden zien die op een zandbank liggen te zonnen.

Reisinfo & service

Nationaalparkcentrum Multimar Wattforum in Tönning: dagelijks geopend www.multimar-wattforum.de

UNESCO-Wereldnatuurerfgoed bezoekerscentrum in Wilhelmshaven: april - oktober: dagelijks geopend, november - maart: dagelijks geopend behalve op maandag www.wattenmeerhaus.de

Waddenzee-bezoekerscentrum in Cuxhaven: april - oktober: dagelijks geopend, november - maart: dagelijks geopend behalve op zaterdag
www.wattbz.cuxhaven.de

Overige informatiecentra: www.waddensea-worldheritage.org/de/wattenmeer-erleben/infozentren


Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: