Aachen Cathedral
Aachen Cathedral ©DZT
Alle werelderfgoedlocaties van A tot Z
55
German National Tourist Board
Visitors' Choice 2017
Aachen Cathedral (UNESCO World Heritage)

Discover the TOP 100 at www.germany.travel/top100

Dom van Aken

De dom van Aken werd in 1978 terecht als eerste werelderfgoed in Duitsland opgenomen in de lijst van de UNESCO. Deze tussen ca. 790 en 800 gebouwde dom is zowel bouw- als kunsthistorisch van universele betekenis en is een van de grootste voorbeelden van religieuze architectuur. De laatste rustplaats van Karel de Grote was 600 jaar lang ook de plaats waar de Duitse koningen en keizers werden gekroond.

Toen Karel de Grote Aken omstreeks 800 tot het middelpunt van zijn rijk maakte, was het zijn bedoeling dat dit een nieuw Rome werd. De kapel van de keizerpalts – het oudste gedeelte van de huidige dom – moest het religieuze centrum worden. Het monumentale koepelgebouw met zijn achthoekige vorm werd naar tegenwoordig wordt vermoed, gebouwd in ca. tien jaar tijd. Het is een architectonisch meesterwerk dat Oost-Romeinse en West-Romeinse vormen met elkaar verenigde en zo de volkeren als het ware met elkaar verbond. Toen Karel de Grote in 814 overleed, werd hij begraven in de paltskapel. Zijn sarcofaag staat nog altijd in de gotische koorhal, vlak bij de tot op heden behouden gebleven keizerstroon.

In de schatkamer in de kruisgang van de dom bevindt zich een van de belangrijkste kerkschatten van Europa met kostbare relikwieën uit de laatantieke tijd en de middeleeuwen. Naast de gedeeltelijk vergulde buste van Karel de Grote is hier onder andere het rond het jaar 1000 vervaardigde Lotharkruis te zien, dat op hoge feestdagen nog altijd als liturgisch voorwerp aan de gelovigen wordt getoond. Als bedevaartkerk kreeg de dom met de daarin bewaarde heiligdommen sinds de middeleeuwen steeds meer betekenis. Maar het waren de kroningen die Aken eeuwenlang keer op keer tot centrum van de wereldpolitiek maakten. Tussen 936 en 1531 zijn hier meer dan 30 Duitse koningen gekroond – in een gebouw dat onvoorstelbaar plechtstatig en majestueus tegelijk is. En dat ieder bezoek aan de oude keizerstad Aken onvergetelijk maakt.

Reisinfo & service

Openingstijden

Dom van Aken en domschatkamer: dagelijks geopend

Rondleidingen door de dom: verschillende keren per dag, om 14:00 uur in het Engels

Contact:

www.aachendom.de

Dom van Aken maakt deel uit van de UNESCO-route „Levenslust en hoogstaande cultuur“; andere sites op deze route zijn:

Andere bezienswaardige steden:

Naar het overzicht route „Levenslust en hoogstaande cultuur“

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: