• 0
UNESCO-biosfærereservatet Spreewald – der skogen speiler seg i vannet

UNESCO-biosfærereservatet Spreewald – der skogen speiler seg i vannet

10 mil sørøst for Berlin ligger et landskap som er unikt for Sentral-Europa – Spreewald. Landskapet har vært under menneskelig påvirkning i flere hundre år, men er likevel et svært naturlig elvelandskap.

Typisk for Spreewald er det parkaktige landskapet som splittes av tallrike bekker. Spreewald er et naturlig elvelandskap preget av mennesker. Gjennom århundrer med odling har landskapet blitt en mosaikk av enger, åkre, skoger og et over 100 mil langt nett av bekker. Slik har det oppstått mangfoldige biotoper med et rikt dyre- og planteliv. Arter som er utrydningstruet eller utryddet andre steder, som for eksempel svartstork, oter og bever, lever her i beste velgående. For å bevare dette landskapet ble Spreewald erklært biosfærereservat i 1990 og fikk UNESCO-godkjenning i 1991. I Spreewald holder også det slaviske folket sorberne/venderne til med sine urgamle tradisjoner og klesdrakter. En annen severdighet er de små landsbyene i Spreewald med sine tradisjonelle tømmerhus og kjøkkenhager. Biosfærereservatet Spreewald har et rikt tilbud til besøkende som vil lære mer om kulturen og naturen i området. For eksempel kan du stifte nærmere bekjentskap med landskapet og menneskene her ved å kjøpe en dags- eller flerdagstur på sykkel, i kano eller spreewaldbåt.

Discover your favourite spot