• 0
Heidelberg

Heidelberg

Allerede på Luthers tid var Heidelberg, som er Tysklands eldste universitetsby, preget av stundentlivet. Det var her i rommene på universitetet at reformatoren i 1518, kort etter at han slo opp tesene sine, la frem sitt syn for Augustinerordenen.

Også representanter for universitetet var tilstede. Mens mange av de eldre professorene var kritiske til Luthers ideer, ble studentene og yngre universitetsansatte svært begeistret for Luther og hans ideer. Mange av disse ble senere venner og forbundsfeller av Luther som siden var med på å spre Luthers ideer i Sør-Tyskland. Gjennom deres påvirkning ble reformasjonen her innført forholdsmessig raskt.

I dag minner en stor minnetavle der Augustinerklosteret sto på universitetsplassen om denne viktige opptakten til reformasjonen.

Høydepunkter

De romantiske slottsruinene i Heidelberg høyt over byen og elven Neckar er en av Europas mest kjente severdigheter og innbegrepet på romantikk. Man får spesielt god utsikt over slottet og den pittoreske gamlebyen hvis man følger den to kilometer lange Philisoph-veien. Nye synsvinkler får man derimot i den årlige internasjonale filmfestival Mannheim-Heidelberg.