• 0
Velg ...

Slutten på middelalderen: en verden mellom undergang og ny blomstring

1483 til 1546: Martin Luthers levetid, men også mye mer: Det var på denne tiden verden ble funnet opp på ny, det var tiår med utrolige oppdagelser og med overgang fra middelalder til moderne tid.

Ikke i noen annen periode har vel menneskene vært så fromme og gudfryktige, så plaget og pint av det onde og av djevler, demoner og mareritt som på slutten av middelalderen. Den jordiske eksistensen var styrt av angst og frykt, mens epidemier og katastrofer varslet om verdens undergang som var nært forestående. Den syntes også å komme med tyrkerne som i 1520 under ledelse av Süleyman beleiret det praktfulle Wien. Og likevel er renessansen en tid med økonomisk, kulturell og vitenskapelig oppgang. Oppfinnere, oppdagere og erobrere skapte et nytt syn på verden, en verden som ble større med oppdagelsen av Amerika: Den raske utviklingen innen geografi, kartografi og navigasjon åpnet for de store oppdagelsesreisene i disse årene. Med de nye handelsrutene kom det kostbar last til Europa, noe som førte til at velstanden økte i borgerskapet som var preget av handel. Boktrykkerkunsten ble oppfunnet et par tiår tidligere, og Luther visste at "Det trykte ord har makt". Humanister som Erasmus av Rotterdam satte mennesket som individ i sentrum av sin lære, og kunstnere som Titian, da Vinci, Brueghel og Dürer orienterte seg etter antikken og søkte å fremstille menneskene og deres omgivelser på en naturtro måte. De første lommeurene dukket opp, og Nikolaus Kopernikus erklærte i 1543, mens Luther fortsatt levde, at sola var universets sentrum. Dermed ble nok det største paradigmeskiftet i årtusenet innledet. Luther var slett ikke enig med denne påstanden. Han mente at denne "narren ønsker å snu hele vitenskapen om astronomien på hodet". At han her tok feil, endrer ikke noe på den enorme effekten Luther hadde, og som utløste en revolusjon av tro og ånd. At tiden var moden for det, at kritikken mot de geistliges oppførsel overalt ble stadig skarpere fordi kardinaler, biskoper, prester og munker preket vann men drakk vin, bekreftes i et notat fra en samtidig i 1516: "Mange, mange venter nå på den rette mannen som kan tale Roma midt imot". Han hadde rett: Fra da tok det bare ett år før Luther slo opp de berømte tesene i Wittenberg.