Luther 2017

500 years since the Reformation

Liv og arbeid: Martin Luther mellom opprør og tidsånd

Et rikt liv, fylt av stridslyst, konflikter og triumf, rastløst og hvileløst: Luther var en opprører og reformator, tenker og praktiker, forut for sin tid og likevel en mann av middelalderen.

Han ble født 10. november 1483 i den lille byen Eisleben1821. Barndommen og oppveksten tilbrakte han i nærheten av Mansfeld. Farens virksomhet sikret ham en god utdannelse, og i 1501 begynte han ved universitetet i Erfurt. Et voldsomt tordenvær var, ifølge legenden, det avgjørende vendepunktet i livet hans: I sin angst lovet han å bli munk dersom han kom levende gjennom uværet. Bare to uker senere, 17. juli 1505, gikk han inn i klosteret til augustineremittene i Erfurt, studerte teologi og ble allerede i 1507 ordinert til prest. Det var i en tid da avlatshandelen blomstret: Penger for frelse var mottoet, og allerede som ung doktor og professor kritiserte Luther denne uhellige praksisen. 31. Oktober 1517 slo han opp de berømte 95 tesene i Wittenberg. Til hans overraskelse spredte de seg raskt i offentligheten og nådde etter kort tid også Roma. I 1518 innledet den romersk-katolske kirke en prosess for kjetteri mot Martin Luther. Den saksiske kurfyrsten Fredrik den vise satt imidlertid i gang en høring i Augsburg – i stedet for det planlagte forhøret i Roma – noe som endte med flukt i natten, for Luther nektet å dementere tesene. Paven mistet tålmodigheten, han truet Luther med bannlysning og fikk ham til slutt ekskommunisert. På riksdagen i Worms, der han ble hilst av den jublende befolkningen, skulle Luther få en ny sjanse. Også her sto han på sitt og gikk så i dekning først på Wartburg i Eisenach. 13. juni 1525 giftet han seg med den tidligere nonnen Katharina von Bora. I det tidligere augustinerklosteret levde storfamilien – Luther hadde seks barn – med fosterbarn, slektninger, ansatte og studenter. I 1546 ble Luther innkalt til fødebyen Eisleben for å avslutte en arvestrid, og her endte også hans liv: Den 18. februar døde Martin Luther. Tre dager senere ble han gravlagt i Wittenberg, i kirken der han nesten tretti år tidligere hadde slått opp de betydningsfulle tesene.

Barrierefri styring

To nyttige hurtigtaster for å zoome i nettleseren:

Forstørre: +

Forminske: +

Mer hjelp får du fra nettleserleverandøren ved å klikke på ikonet: