Luther 2017

500 years since the Reformation

Mennesker på Luthers side: Hans kone, reformatorer, tenkere og en fyrste

Først og fremst var det to mennesker som fulgte Martin Luther: Katharina von Bora, hans kone, og Philip Melanchthon, den intellektuelle storheten fra Brett, som ble hyllet som "Tysklands allvitende lærer".

Reformasjonen er naturligvis uløselig forbundet med Martin Luthers navn. Men en slik bevegelse er ikke én manns verk. En hel rekke ledsagere sto ved Luthers side: betydningsfulle, modige menn – og en kvinne: Katharina von Bora, født 29. januar 1499. Som datter av en fattig adelsfamilie tilbrakte hun barndommen i kloster. I 1523 flyktet hun og tok tilflukt i huset til Lucas Cranach den eldre, en nær venn av Luther. Katharina von Bora og Martin Luther giftet seg i 1525 og flyttet inn i det gamle augustinerklosteret i Wittenberg. Katharina organiserte husholdningen, hun forvaltet pengene og en landeiendom, drev et bryggeri og forpaktet et fiskeanlegg. Martin Luther kalte henne gjerne "min herr Käthe" – et tegn på at hun nok var sjefen i huset. Hun døde den 29. desember 1552 i Torgau. På denne tiden var Philipp Melanchthon leder for reformasjonen; Allerede mens Luther levde var han deres teoretiker, og en stor nettverksbygger med gode forbindelser til kurfyrsten og til de lærde i Europa. Da Melanchthon døde den 19. april 1560 i Wittenberg, måtte universitetet utnevne tre nye lærere som skulle fortsette hans verk. Sin venn Johannes Bugenhagen, skriftefar og venn av Luther som han møtte i 1521, overlevde han med to år og én dag. I 1523 medvirket Luther til at Bugenhagen ble valgt til ny prest i bykirken. Han ble dermed den første protestantiske presten i Wittenberg. At Luther fikk leve i fred, kunne han takke sin beskytter, Fredrik den vise, for. I 1519 nektet kurfyrsten å utlevere ham til Roma, og i 1521 fikk han ordnet med fritt leide fra keiseren til riksdagen i Worms, og sørget deretter for Luthers sikkerhet. Selv om kurfyrsten beskyttet Luther så lenge han levde og dermed gjorde reformasjonen mulig, var det først kort tid før sin død han bekjente seg til den nye troen. En stor samtidig var John Calvin, som riktignok ikke var noen følgesvenn. Han innrettet i 1539 et terrorregime i Genève i reformasjonens navn. Også i Sveits, men i Zürich, virket Ulrich Zwingli, som ble kjent med Luther i 1529.

Barrierefri styring

To nyttige hurtigtaster for å zoome i nettleseren:

Forstørre: +

Forminske: +

Mer hjelp får du fra nettleserleverandøren ved å klikke på ikonet: