• 0
Izaak Newton muzyki – Jan Sebastian Bach

Izaak Newton muzyki – Jan Sebastian Bach

Dla wielu Jan Sebastian Bach (1685-1750) jest największym kompozytorem wszech czasów. „Pasja według św. Mateusza”, „Koncerty Brandenburskie” czy „Das Wohltemperierte Klavier” – dzieła Bacha do dziś inspirują muzyków i kompozytorów.

Jan Sebastian Bach urodził się w rodzinie muzyków. Już w XVI wieku, gdy głównym zawodem rodziny był piekarz (stąd również nazwisko „Bach“), rodzina Bachów namiętnie oddawała się muzyce. W mieście narodzin Bacha Eisenach w 1907 roku otwarto muzeum Bacha, mieszczące się w jego domu i poświęcone życiu i twórczości tego wielkiego kompozytora.

Po zatrudnieniu w Arnstadt, Mühlhausen i Weimarze Bach pracował od 1717 do 1723 roku jako kapelmistrz na dworze książęcym Köthen. W czasach w Köthen zmarła jego pierwsza żona Maria Barbara a Bach poślubił Annę Magdalenę – obie były doskonałymi śpiewaczkami. W Köthen powstało również kilka najbardziej znanych utworów instrumentalnych Bacha – sześć koncertów brandenburskich oraz pierwsza część Das Wohltemperierte Klavier.

W 1723 roku Bach otrzymał nominację do Lipska na stanowisko kantora chóru Thomanenchor i do śmierci był odpowiedzialny za muzykę sakralną miasta. Tutaj napisał swoje wielkie oratoria i msze oraz większość kantat. W Lipsku stoją dwa pomniki Bacha (oba w pobliżu kościoła św. Tomasza), znajduje się archiwum Bacha i co roku odbywa się festiwal Bacha. Od 2010 roku zaprasza również duże muzeum Bacha.