• 0
Ludwig van Beethoven – wielki wizjoner znad Renu

Ludwig van Beethoven – wielki wizjoner znad Renu

Ludwig van Beethoven (1770–1827) jest uważany za gniewnego tytana muzycznej epoki klasycyzmu. Najznamienitszy syn miasta Bonn poza przeklętą V Symfonią skomponował również poruszający utwór fortepianowy „Dla Elizy“. Jego „Oda do radości“ jest od 1972 roku hymnem Unii Europejskiej.

Już ojciec i dziadek Beethovena śpiewali w nadwornej kapeli księcia kolońskiego. Członkowie kapeli zapewnili Ludwigowi muzyczne wychowanie – w wieku siedmiu lat dał pierwszy występ fortepianowy w Bonn. Sam nadworny kapelmistrz nazwał chłopca „drugim Mozartem“.

W 1792 roku Beethoven opuścił swoje rodzinne miasto, aby studiować w Wiedniu u Josepha Haydna. W Wiedniu powstały wszystkie jego słynne dzieła, na przykład dziewięć symfonii, pięć koncertów fortepianowych, 32 sonaty fortepianowe, 16 kwartetów smyczkowych i oczywiście opera „Fidelio“. Ze względu na to, że Beethoven nigdy nie pełnił żadnej funkcji na książęcym dworze, został okrzyknięty galeonem i wizjonerem społeczeństwa obywatelskiego. Jego zdecydowana, często heroiczna muzyka jest uznawana do dziś za wyraz rewolucyjnego humanizmu. Nie bez powodu również jedyna opera Beethovena opowiada o uwolnieniu bohatera z mocy tyrana.

W swoim rodzinnym mieście Beethoven jest wszechobecny. Dom narodzin Beethovena należy do symboli miasta nad Renem. Również pomnik Beethovena na placu Münsterplatz, „beethonowa“ rzeźba, coroczny festiwal Beethovenfest oraz orkiestra Beethovena przypominają o tym wielkim kompozytorze. Oczywiście hala koncertowa Bonn nazywa się Beethoven-Halle. Muzyka Beethovena rozbrzmiewa również w domu narodzin jego matki w Koblencji.