• 0
Kurt Weill – sukces na dwóch kontynentach

Kurt Weill – sukces na dwóch kontynentach

Jego najsłynniejszym dziełem pozostała skomponowana w 1928 roku „Opera za trzy grosze“, choć Weill (1900–1950) próbował w niej jedynie komponować poprzez artystyczne „fałszowanie”. Do 1932 roku „Opera za trzy grosze“ została wystawiona w 18 językach.

Weill urodził się w Dessau, gdzie jego ojciec pracował od 1898 roku jak kantor synagogi. W Dessau organizowany jest co roku kilkudniowy festiwal Kurta Weilla. Pamięć o tym wielkim synu miasta pielęgnuje również Centrum Kurta Weilla w domu Feininger oraz pomnik.

Swoje pierwsze stanowisko jako kapelmistrz objął w wieku 19 lat w Lüdenscheid, gdzie dziś upamiętnia go pamiątkowa tablica. W Berlinie w latach dwudziestych Weill skutecznie zreformował operę. Libretta do jego oper pisali współcześni poeci, jak Georg Kaiser, Iwan Goll czy Bertolt Brecht. Jednak jako przedstawiciel awangardy, Żyd i lewicowiec Weill stanowił idealny obraz wroga dla nazistów. W 1933 roku wyjechał z Niemiec i nigdy już tu nie powrócił.

Weill odnosił również sukcesy na nowojorskim Broadwayu. Również tam wprowadzał te same pionierskie rozwiązania, lecz w sposób bardzo amerykański. Wiele z jego piosenek z obu okresów życia stało się amerykańskimi „standardami”.