• 0

800-lecie Thomanerchor w Lipsku

Kto chciał uczyć się w Szkole św. Tomasza, musiał śpiewać muzykę sakralną klasztoru. W 1212 roku z uczniów szkoły przyklasztornej utworzono chór chłopięcy. Cesarz rzymsko-niemiecki Otto IV z Brunszwiku potwierdził założenie chóru swoją pieczęcią.

Po rozwiązaniu klasztoru w czasach reformacji chór podlegał bezpośrednio miastu Lipsk. Również Jan Sebastian Bach kierował chórem jako jego kantor prawie 30 lat. Dziś chór ten tworzy około 100 chłopców (w wieku do 18 lat), czyli niemal dwa razy więcej, niż za czasów Bacha. Głównym punktem repertuaru są nadal dzieła muzyki sakralnej, głównie kantaty, motety i oratoria Bacha. Od 1920 roku chłopcy w marynarskich strojach występują gościnnie również za granicą. W kościele św. Tomasza (Thomaskirche) w Lipsku można ich usłyszeć zazwyczaj trzy razy w tygodniu – w piątki i soboty podczas występu z orkiestrą Gewandhausorchester, a w niedziele podczas nabożeństwa. Z Thomanerchor wywodzi się wielu profesjonalnych wokalistów i muzyków, również muzyki pop.