• 0
Wszystkie obiekty z listy światowego dziedzictwa od A do Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Speyer Cathedral

Katedra w Spirze

Katedra cesarska pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Szczepana w Spirze to najbardziej widoczny symbol miasta. Na planie łacińskiego krzyża wznosi się jedna z największych i najbardziej znaczących romańskich budowli w Niemczech, katedra cesarska, która miła być największym kościołem Zachodu w momencie wzniesienia w 1030 roku.

Katedra w Spirze w Nadrenii-Palatynacie dawno już nie jest największym kościołem w zachodnim świecie, jest natomiast największym zachowanym romańskim kościołem na świecie. Budowa katedry rozpoczęła się za panowania salickiego cesarza Konrada II, poświęcona została w 1061 roku za panowania jego wnuka ‒ Henryka IV. Potężna trójnawowa bazylika doskonale odzwierciedla rzut poziomy, który odegra znaczącą rolę w rozwoju architektury romańskiej XI i XII wieku. Przy całym rozmachu doskonale proporcjonalna bryła budynku składająca się z nawy głównej i transeptu z czterema symetrycznymi wieżami była wzorcem dla wielu innych znaczących budowli sakralnych. Zabytkiem szczególnie intensywnie oddającym ducha tamtych czasów, jest całkowicie do dzisiaj zachowana krypta, największa romańska hala kolumnowa Europy. Jako miejsce spoczynku władców z dynastii salickiej, staufickiej i habsburskiej oraz ich małżonek, krypta oraz cała katedra stały się symbolem średniowiecznej potęgi cesarskiej. Przed głównym portalem warto zwrócić uwagę na potężną misę katedralną o pojemności 1560 litrów, którą każdy nowy biskup napełniał winem ku uciesze ludu. Dzisiaj radość przynosi natomiast impreza „Wino przy katedrze”, kiedy to na początku roku winiarze z Palatynatu prezentują swoje wina przed pięknymi kulisami katedry. W okresie od września do października warto przyjechać na Międzynarodowe dni muzyki w Katedrze, festiwal znaczących, religijnych i świeckich dzieł chóralnych, orkiestrowych i organowych.

Informacje turystyczne i usługi

Godziny otwarcia

katedra w Spirze i krypta: od listopad do marzec od godz. 9:00 do 17:00,

od kwiecień do soboty od godz. 09:00 do 19:00

Msze: w niedziele o godz. 7:30, 10:00 i 18:00; podczas mszy zwiedzanie jest niemożliwe

Zwiedzanie katedry z przewodnikiem można rezerwować jedynie w kapitule katedry w Spirze:

domfuehrungen@bistum-speyer.de

Sala cesarska i platforma widokowa: od kwiecień do październik od godz. 9:00 do17:00, w niedziele od godz. 12:00 do18:00

Skarbiec katedralny: w Muzeum Historycznym Palatynatu w Spirze, codziennie od godz. 10:00 do 18:00

Kontakt:

www.dom-zu-speyer.de