• 0
Wszystkie obiekty z listy światowego dziedzictwa od A do Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Maulbronn Monastery Complex

Klasztor Maulbronn

W ciągu ok. 400 lat mnisi z Maulbronn stworzyli niezwykły kompleks klasztorny, w znaczący sposób wpływając na okoliczny krajobraz kulturowy. Dzisiaj to znajdujące się pomiędzy Heidelbergiem a Stuttgartem unikalne opactwo cystersów to nie tylko całkowicie zachowany średniowieczny kompleks klasztorny na północ od Alp, lecz także reprezentatywne dzieło średniowiecznej architektury, a od 1993 roku obiekt na liście światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Wrażenie robi dobry stan, w jakim zachował się klasztor Maulbronn oraz jego niezwykłe spójny charakter. W najmniejszych detalach można tutaj wyobrazić sobie życie i pracę tego zakonu cystersów pomiędzy XII oraz XVI w. Jeszcze dzisiaj dziedziniec klasztorny otaczają potężne zabudowania gospodarcze i mieszkalne, wieże oraz mur obronny o długości niemal kilometra. Krużganek, refektarz i przepiękny westybul, zwany „Paradies”, wzniesione zostały około 1220 roku i zachowały się w oryginalnym stanie do dzisiaj. Jak głosi legenda, budowę rozpoczęto w 1147 roku, po tym, gdy pewien muł grzebiąc w ziemi kopytem, spowodował, że w miejscu obecnej studni wytrysnęła woda. Trójnawową bazylikę, najstarszą część kompleksu, poświęcono już w 1178 roku. W odgrodzonym chórze mnisim, pochodzące z XV wieku, stalle chóru ze swoimi 92 miejscami odzwierciedlają liczebność konwentu w owym czasie. Wymagania odnośnie do zaopatrzenia klasztoru takich rozmiarów unaocznia dziedziniec gospodarczy z graniczącymi z nim polami rolnymi oraz zmyślny system nawadniania, które również zachowały się obok średniowiecznych budynków klauzurowych. W okresie reformacji klasztor został rozwiązany i utworzono tutaj ewangelicką szkołę przyklasztorną. Obecnie w tych starych murach mieści się gimnazjum, do którego najznamienitszych wychowanków zaliczają się astronom Johannes Kepler, poeta Friedrich Hölderlin i pisarz Herman Hesse. Porada: trzy najpiękniejsze średniowieczne klasztory północnego Schwarzwaldu – oprócz Maulbronn także Hirsau i Alpirsbach – można poznać przemierzając ścieżki Romantycznego Szlaku Klasztornego.

Informacja turystyczna i usługi

Godziny otwarcia

Od marca do października: codzienne od godz. 09:00 do 17:30; ostatnie wejście o godz. 16:45

Od listopada do lutego: od wtorku do piątku, od godz. 09:30 do 17:00; ostatnie wejście o godz. 16:15

Kontakt:

www.kloster-maulbronn.de