• 0
Wszystkie obiekty z listy światowego dziedzictwa od A do Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Monastic Island of Reichenau

Klasztor na wyspie Reichenau

Trzy kościoły romańskie z okresu od IX do XI wieku świadczą o znaczeniu dawnego opactwa benedyktyńskiego na wyspie klasztornej Reichenau w Badenii-Wirtembergii. Założony w 724 roku klasztor, rozwinął się szybko, osiągając pozycję jednego z najważniejszych w obszarze południowych Niemiec. Klasztorna tradycja pozostaje żywa do dzisiaj, manifestując się w obchodzonych na wyspie w wyjątkowy na skalę światową sposób świętach religijnych i procesjach.

Sam klasztor został rozwiązany w 1803 roku, a jego budynek służy gminie Reichenau jako ratusz. Właściwym obiektem wpisanym na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO są trzy znajdujące się na wyspie romańskie kościoły, uchodzące za czasów Karolingów i Ottonów za centra intelektualne zachodniego świata. Freski w kościołach podkreślają wielkie znaczenie Reichenau jako „centrum sztuki” w X i XI wieku. Trzynawowy tum św. Marii i św. Marka, dawniej kościół przyklasztorny, jest dzisiaj katolickim kościołem parafialnym. W poświęconym w 799 roku kościele pod wezwaniem św. Piotra i św. Pawła znajdują się wspaniałe organy i malowidła romańskie o szczególnej wartości. Jeszcze starsze są monumentalne, ottońskie malowidła ścienne w kościele św. Jerzego, jedyny zachowany przykład kompletnych malowideł kościelnych z X wieku na północ od Alp. Do świadectw historii sztuki średniowiecza należą także wyjątkowe rękopisy z Reichenau, ilustrujące w cyklach miniatur Nowy Testament, życie Jezusa i Ewangelie. Malarstwo książkowe klasztoru zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO w 2003 roku. Te cudowne prace można podziwiać w muzeum w Reichenau, w którym oglądać można obecnie także wystawy o innej tematyce: historia budowy tumu i klasztoru, poezja mnicha Walahfrida Strabo, powstały w Reichenau plan klasztoru Sankt Gallen i wiele innych.

Informacja turystyczna i usługi

Godziny otwarcia

Muzeum Reichenau: od kwietnia do października: czynne codziennie od godz. 10:30 do 16:30; od lipiec do sierpień czynne codziennie od godz. 10:30 do 17:30; od listopada do marca: w soboty niedziele i święta od godz. 14:00 do 17:30

Zwiedzanie z przewodnikiem

Zwiedzanie z przewodnikiem tumu św. Marii i św. Marka w Reichenau-Mittelzell ze zwiedzaniem skarbca w kościele św. Jerzego w Reichenau-Oberzell oraz kościoła św. Piotra i św. Pawła w Reichenau-Niederzell

Wydarzenia

25 kwietnia: święto św. Marka ‒ szczątki św. Marka sprowadzone zostały w 830 roku przez biskupa Ratolda z Werony do sławnego wówczas opactwa benedyktyńskiego Reichenau

15 sierpnia: Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny ‒ dzień patronki tumu św. Marii i św. Marka to trzecie święto na wyspie i jednocześnie dzień światowego dziedzictwa kulturowego Reichenau

Kontakt:

www.reichenau.de

Klasztor na wyspie Reichenau jest obiektem na szlaku UNESCO „Między Jurą Szwabską, Jeziorem Bodeńskim i Alpami“, kolejne stacje to:

Obiekty z listy światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO:

Inne, warte zwiedzenia miasta:
Do przeglądu trasy „Między Jurą Szwabską, Jeziorem Bodeńskim i Alpami“