• 0
Wszystkie obiekty z listy światowego dziedzictwa od A do Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Messel Pit Fossil Site

Kopalnia Messel

Mogąca poszczycić się około 40 000 okazów kopalnia Messel jest jednym z najbogatszych pod względem liczby odkrytych skamieniałości miejsc na świecie i jednocześnie wyjątkowym dokumentem dramatycznych zmian, jakie zaszły w biosferze w minionych epokach. Skrywa cuda ewolucji sprzed około 47 milionów lat i w 1995 roku została wpisana jako pierwszy w Niemczech obiekt na listę światowego dziedzictwa przyrodniczego UNESCO.

Dziś trudno w to uwierzyć, ale w zamierzchłej przeszłości na terenach wokół Darmstadt znajdowało się wulkaniczne jezioro otoczone tropikalną puszczą. Dzięki temu kopalnia Messel jest dzisiaj niezwykle cennym świadectwem czasów epoki eocenu. W osadach łupków bitumicznych kopalni zachowały się skamieliny, których jakość i różnorodność przewyższa znacznie wszystkie dotychczasowe znaleziska. W tym ponad 100 rodzin roślin, osiem gatunków ryb, 31 gadów, pięć płazów, ponad 50 gatunków ptaków i ponad 30 gatunków bezkręgowców. Szczególnymi atrakcjami są znaleziska szczątków różnych ssaków, przede wszystkim szczątki prehistorycznego konia, jak eurohippus, który bez problemów mógłby zmieścić się w torbie na zakupy. Dotychczas udało się zabezpieczyć ponad 30 całkowicie zachowanych szkieletów przodków współczesnego konia. Zachowane treści żołądkowe oraz tkanki miękkie pozwalają wysnuć wnioski na temat odżywiania i sposobu życia. W kopalni organizowane jest zwiedzanie z przewodnikiem. Znajdujący się bezpośrednio przy kopalni budynek mieszczący centrum zwiedzających i informację, którego projekt architektoniczny wzorowany był na warstwach łupka bitumicznego, otwarty został w sierpniu 2010 roku. Z platformy widokowej można obejrzeć kopalnie, jeżeli nie chce się brać udziału w zwiedzaniu. W samodzielnym poznawaniu kopalni pomagają ponadto liczne tablice informacyjne. Wyniesioną ze zwidzenia wiedzę można pogłębić w Muzeum skamielin i regionalnym sąsiadującej bezpośrednio gminy Messel, w Heskim muzeum krajowym w Darmstadt i oczywiście w Muzeum przyrody Senckenberg we Frankfurcie nad Menem.

Informacja turystyczna i usługi

Godziny otwarcia

Centrum zwiedzających: czynne codziennie od godz. 10:00 do ok. 17:00

Zwiedzanie z przewodnikiem

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem: od poniedziałki do piątki godz. 10:30, od poniedziałki do czwartek godz. 15:30, piątki godz. 13:30

Zwiedzanie terenu kopalni z przewodnikiem: codziennie, zaleca się wcześniejsze zgłoszenie wycieczki

Kontakt:

www.grube-messel.de