• 0
Bretten

Bretten

Miasto Bretten położone jest w zacisznej okolicy między winnicami Kraichgau, otoczone przez pasma górskie Odenwaldu i Schwarzwaldu. Z pewnością właśnie ze względu na to urzekające położenie Philipp Melanchthon przez całe życie był tak przywiązany do miejsca swoich narodzin.

Melanchthon uważany jest za „nauczyciela Niemiec” i był rektorem uniwersytetu w Wittenberdze. Także mieszkańcy Bretten doceniają sławnego syna swojej ziemi. Świadczy o tym szczególnie wspaniały Dom Melanchthona przy rynku. Neogotycki budynek wzniesiono w 1897 roku jako pomnik z okazji 400. rocznicy urodzin Melanchthona. Oprócz muzeum obejrzeć tu można między innymi 450 oryginalnych rękopisów tego wielkiego uczonego oraz statuy, herby, obrazy, pamiątkowe monety i grafiki. Poprzez swoje pisma oraz pełniąc rolę doradcy na Sejmach Rzeszy i podczas dialogów religijnych, Melanchthon był wpływowym reformatorem i bliskim przyjacielem Marcina Lutra.

Atrakcje turystyczne

Bretten oczarowuje odwiedzających także średniowiecznym starym miastem i pielęgnowanymi tutaj tradycjami. Każdego roku w weekend następujący po 29 czerwca odbywa się święto Piotra i Pawła. Punktem kulminacyjnym imprezy jest historyczny pochód przez kręte uliczki miejscowości. Żywe obrazy z przeszłości prezentują także Muzeum Garbarstwa oraz Muzeum Anioła Stróża z różnymi wizerunkami aniołów stróżów z okresu 6 stuleci. Parki krajobrazowe Kraichgau-Stromberg i Stromberg-Heuchelberg zachęcają do wędrówek.