• 0
Lipsk (Leipzig)

Lipsk (Leipzig)

Lipsk przez stulecia był miastem, z którym związane były znane i wybitne osobowości: ślady po sobie pozostawili tu prekursorzy i geniusze od Johanna Wolfganga Goethego po Marcina Lutra.

Trasę śladami Lutra przez Lipsk można rozpocząć od kościoła św. Tomasza – do dzisiaj siedziby znanego na całym świecie chóru Thomanerchor. W 1539 roku Luter ogłosił tutaj swoje idee. Wizerunki reformatora wykonane przez współczesnych znajdują się obecnie w pobliskim muzeum malarstwa. Na szlaku znajduje się historyczna restauracja Piwnica Auerbacha, którą Goethe chętnie odwiedzał, i która swą nazwę zawdzięcza przyjacielowi Lutra. Zamek Pleißenburg, w którym Luter w 1519 roku dyskutował z wysłannikami papieskimi na temat swoich 95 tez uległ zniszczeniu. Jednak na jego fundamentach w 1899 roku został zbudowany ratusz.

Atrakcje turystyczne

Wydarzenia muzyczne, począwszy od Festiwalu Bacha poprzez koncerty w wykonaniu Orkiestry Gewandhaus po czterodniowe spotkania Wave-Gotik-Treffen, sprawiają, że magiczne miasto Lipsk staje się nowoczesnym miastem muzyki. Ponadto w Lipsku nadal zapisywane są karty historii: kościół św. Mikołaja był miejscem, gdzie rozpoczęły się demonstracje poniedziałkowe, które w istotny sposób przyczyniły się do upadku Muru Berlińskiego. O tej pokojowej rewolucji przypomina doroczne Święto Światła (Lichtfest).