• 0
Weimar

Weimar

Weimar był centrum niemieckiego życia intelektualnego nie tylko za czasów Goethego i Schillera. Już dużo wcześniej miasto nad rzeką Ilm zostało docenione przez Marcina Lutra.

Pomiędzy rokiem 1518 a 1540 Luter przynajmniej dwanaście razy odwiedził Weimar i wielokrotnie wygłaszał kazania do mieszkańców miasta. W późnogotyckim kościele miejskim pod wezwaniem św. Piotra i Pawła można dzisiaj zwiedzać ambonę, z której Luter przedstawiał swoje nowe nauki.zobaczyćW późnogotyckim kościele miejskim pod wezwaniem św. Piotra i Pawła można dzisiaj zwiedzać ambonę, z której Luter przedstawiał swoje nowe nauki.zoW późnogotyckim kościele miejskim pod wezwaniem św. Piotra i Pawła można dzisiaj zwiedzać ambonę, z której Luter przedstawiał swoje nowe nauki. Tutaj znajduje się ołtarz skrzydłowy, którego budowę rozpoczął Łukasz Cranach Starszy, bliski przyjaciel Lutra. Przedstawia on między innymi Lutra z otwartą Biblią w dłoni.

W Galerii Cranach w zamku miejskim – należącym do światowego dziedzictwa kultury UNESCO „Klasyczny Weimar” – znajduje się portret „Marcin Luter jako Junker Jörg”.

Atrakcje turystyczne

Weimar może poszczycić się dwoma miejscami zaliczanymi do światowego dziedzictwa kultury UNESCO: „Klasyczny Weimar” prezentuje rolę miasta jako centrum intelektualnego w XVIII i XIX wieku. Do tej spuścizny należą domy Goethego i Schillera, ale także biblioteka księżnej Anny Amalii ze sławną na całym świecie salą w stylu rokoko.

Ponadto zabytki reprezentujące styl Bauhaus, takie jak gmach Uniwersytetu Bauhaus, dawna szkoła rzemiosła artystycznego i Musterhaus am Horn są objęte ochroną UNESCO.