Rundfunkchor Berlin – instytucja muzyczna

To najpopularniejszy niemiecki chór mieszany – Rundfunkchor Berlin. O jego międzynarodowej jakości świadczą liczne nagrody za płyty, w tym trzy nagrody Grammy oraz liczne Echo Klassik. Od 2001 roku chór jest kierowany przez brytyjskiego dyrygenta Simona Halseya.

Chór powstał w 1925 roku jako „Berliński Chór Radiowy“, a jego odrodzenie nastąpiło w 1973 roku w wyniku połączenia Berlińskiego Stowarzyszenia Solistów oraz Dużego Chóru Berlińskiego Radia. Od samego początku chór zdobył dużą popularność dzięki licznym prawykonaniom oraz niemieckim i berlińskim premierom. Były to dzieła Milhauda i Weilla, a po wojnie Bartóka, Bouleza, Henze, Orffa, Pendereckiego, Prokofiewa, Szostakowicza, Strawińskiego i wielu innych. W stałym repertuarze znajdują się wielkie dzieła chóralne od Bacha po Schönberga. Od lat 90-tych Chór Radia Berlin zleca również komponowanie utworów. Pracuje najchętniej z wielkimi orkiestrami berlińskimi i najlepszymi dyrygentami – od Klemperera po Salonena. Chór coraz częściej angażuje w szczególne projekty również amatorów, na przykład podczas „koncertów do współśpiewania“.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: