Frontiers of the Roman Empire: Upper Germanic-Rhaetian Limes
Frontiers of the Roman Empire: Upper Germanic-Rhaetian Limes ©DZT, Gundhard Marth
Wszystkie obiekty z listy światowego dziedzictwa od A do Z

Granice Cesarstwa Rzymskiego ‒ Limes Górnogermańsko-Retycki

Limes to jeden z najbardziej imponujących i najdłuższych zabytków archeologicznych w Europie, rozciągające się na łącznie 550 kilometrach od Renu do Dunaju niegdysiejsze rzymskie fortyfikacje graniczne. Wraz z warowniami, strażnicami, murami i palisadami odgradzały one przed około 2000 lat ówczesne mocarstwo od „barbarzyńców”.

Limes ciągnie się od Bad Hönningen/Rheinbrohl nad Renem do warowni Eining na Dunajem w pobliżu Ratyzbony. Oprócz zachowanych oryginalnych rzymskich reliktów zwiedzić można także wykopaliska oraz rekonstrukcje dawnych budowli, a Limes, który na długich odcinkach przecinał lasy i pola, można w niektórych miejscach rozpoznać gołym okiem. Szczególnie godnymi uwagi miejscami wzdłuż tej trasy są zamek Saalburg w Bad Homburg, całkowicie odbudowana warownia, Rzymskie Muzeum w Osterburken, Muzeum Limes w Aalen, największe Muzeum Rzymskie z parkiem archeologicznym, warownia, Rzymskie Termy i Muzeum Rzymskie z Centrum Informacji o Limes w Weißenburgu. Z właściwych fortyfikacji granicznych w Górnogermańskim Limes w najlepszym stanie zachowały się wały i fosy, co jest najlepiej widocznie na niektórych terenach leśnych Westerwaldu i Taunus. Naprawdę dobry wgląd w życie dawnych Rzymian można uzyskać, gdy zwiedzanie zamku Saalburg połączy się z wycieczką mającą dwa kilometry długości „Ścieżką Saalburg”, prowadzącą przez góry Taunusu wokół zamku Saalburg. Następnie polecamy zaglądnąć do rzymskiej kawiarni muzelanej „Taberna”. Generalnie Górnogermańsko-retycki Limes nie jest samodzielnym zabytkiem światowego dziedzictwa kulturowego, ale punktem na liście „Instalacje graniczne Cesarstwa Rzymskiego”, której pierwszą pozycję zajmuje Wał Hadriana w Anglii. W 2008 roku na listę wpisano Wał Antonina w Szkocji. Jednak nie zmienia to faktu, iż Limes jest zabytkiem niezwykłym.

Informacja turystyczna i usługi

Saalburg w Bad Homburg

Park archeologiczny i muzeum:

od marca do października codziennie od godz. 9:00 do 18:00

od listopada do lutego codziennie oprócz poniedziałków od godz. 9:00 do 16:00

Kontakt: www.saalburgmuseum.de

Muzeum Rzymskie Osterburken

czynne codziennie oprócz poniedziałków. czas letni: od godz. 10:00 do 18:00; zima: od godz. 10:00 do 17:00

Kontakt: www.roemermuseum-osterburken.de

Muzeum Limes w Aalen

Kontakt: www.limesmuseum.de

Termy Rzymskie w Weißenburg

Kontakt: www.weissenburg.de

Granice Cesarstwa Rzymskiego ‒ Limes Górnogermańsko-Retycki jest obiektem na szlaku UNESCO „Czasy rzymskie i styl życia“, kolejne stacje to:

Do przeglądu trasy „Czasy rzymskie i styl życia“

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: