Prehistoric Pile Dwellings around the Alps
Prehistoric Pile Dwellings around the Alps ©Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee
Wszystkie obiekty z listy światowego dziedzictwa od A do Z

Prehistoryczne osady na palach na obszarach wokół Alp

Można wyszczególnić dziewięć osad palowych leżących na brzegu Jeziora Bodeńskiego w Badenii-Wirtembergii, kolejne dziewięć w Górnej Szwabii, na południe od Augsburga i nad Jeziorem Starnberg. Łącznie z 93 kolejnymi znaleziskami we Francji, Włoszech, Austrii, Szwajcarii i Słowenii reprezentują dziedzictwo archeologiczne, którego początki sięgają prawie 7000 lat wstecz.

W Unteruhldingen nad Jeziorem Bodeńskim, na północ od Friedrichshafen wystające z wody drewniane pale świadczą do dziś o tym, że kiedyś stały tam domy. Ten specjalny rodzaj konstrukcji domów był typowy dla wczesnej formy osadnictwa w Europie. Dawał ludziom ochronę przed wrogami i drapieżnikami, dostęp do wody i bliskość brzegu tak, iż mogli oni uprawiać ziemię, a także parać się rybołówstwem. W muzeum osady na palach w Unteruhldingen parkur z pieszą ścieżką zaprasza do odbycia szczególnej podróży w czasie i interaktywnego zapoznania się z epoką kamienia. Na podstawie znalezisk z wykopalisk archeologicznych zrekonstruowano, począwszy od 1922 roku, kilka domów na palach i już wtedy urządzono małe muzeum przechowujące cenne znaleziska. Dzięki naukowym analizom dziś można dokładnie datować struktury budowlane całych osad i odtwarzać rozwój wsi i ich otoczenia. Tekstylia, dłubanki, wagi i koła – najstarsze europejskie znaleziska kół z okresu około 3000 lat przed Chrystusem pochodzą właśnie stąd – dostarczają najważniejszych informacji dotyczących handlu, rolnictwa, hodowli bydła i mobilności w młodszej epoce kamienia, brązu i żelaza, dając ekscytujący wgląd w życie wiosek pierwszych rolników i rybaków. Dzisiaj muzeum osady na palach w Unteruhldingen jest jednym z największych archeologicznych skansenów w Europie. Także muzeum Federsee w Bad Buchau i Archeologiczne Muzeum Krajowe w Konstancji żywotnie obrazują historię naszych praprzodków.

Informacja turystyczna i usługi

Muzeum osady na palach w Unteruhldingen

czynne codziennie

Kontakt: www.pfahlbauten.de

Muzeum Federsee w Bad Buchau

czynne codziennie

Kontakt: www.bad-buchau.de

Prehistoryczne osady na palach na obszarach wokół Alp jest obiektem na szlaku UNESCO „Między Jurą Szwabską, Jeziorem Bodeńskim i Alpami“, kolejne stacje to:

Inne, warte zwiedzenia miasta:

Do przeglądu trasy „Między Jurą Szwabską, Jeziorem Bodeńskim i Alpami“

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: