Łużyckie stroje ludowe — haute couture z tradycją
  • Barkę spreewaldzką odpycha się wiosłem
    Barkę spreewaldzką odpycha się wiosłem ©Karin Hädicke

Barki ze Spreewaldu — sztuka rękodzielnicza na wodzie

Spreewald przecina licząca 500 kilometrów długości sieć rzeczna. Często barka jest jedyną możliwością dostania się do położonych na uboczu miejscowości, więc nawet poczta dociera tam drogą wodną. Dlatego duże znaczenie w regionie jeszcze dziś odgrywa produkcja barek. Doświadczony rzemieślnik potrzebuje około ośmiu dni na wykonanie jednej typowej spreewaldzkiej barki. W skansenie Lehde, do którego oczywiście najwygodniej jest dopłynąć barką, można podglądać rzemieślników przy pracy.

Regionalne atrakcje

Niemcy inspirują

Więcej na temat zdjęcia

wstecz do #temat#

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: