Łużyckie stroje ludowe — haute couture z tradycją
  • Skansen pod górą Kiekeberg
    Skansen pod górą Kiekeberg ©Freilichtmuseum am Kiekeberg

Skansen pod górą Kiekeberg

Na dwunastu hektarach skansenu pod górą Kiekeberg w powiecie Harburg u bram Hamburga stoi ponad 30 zabytkowych zabudowań. Domy chłopskie, stodoły i budynki gospodarcze z tradycyjnym wyposażeniem i ogródkami tworzą realistyczny obraz epoki od początku XVII do połowy XX wieku. W domach można spotkać żywych mieszkańców — gęsi pomorskie, kury niebieskonóżki czy łaciate świnki.

Regionalne atrakcje

Niemcy inspirują

Więcej na temat zdjęcia

wstecz do #temat#

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: