Łużyckie stroje ludowe — haute couture z tradycją
  • Serbołużyczanki podczas malowania jaj wielkanocnych
    Serbołużyczanki podczas malowania jaj wielkanocnych ©Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen/Sylvio Dittrich
Tradycje i zwyczaje od A do Z

Łużyckie tradycje wielkanocne

Kultura i historia Łużyc Górnych jest w szczególny sposób związana z Serbołużyczanami. Ten najmniejszy lud słowiański do dziś swoimi zwyczajami, swoją kulturą i stylem życia kształtuje region i rytm dorocznych wydarzeń. W ciągu roku jest wiele okazji do poznania ich obyczajów i tradycji. Szczególnie z tych okazji w wielu regionach nadal nosi się odświętne stroje, na przykład podczas Wielkanocy.

Regionalne atrakcje

Niemcy inspirują

Więcej na temat zdjęcia

wstecz do #temat#

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: