Johannes Gutenberg — człowiek tysiąclecia
  • Prasa drukarska w Muzeum Gutenberga w Moguncji
    Prasa drukarska w Muzeum Gutenberga w Moguncji ©DZT/v. Luttitz

Johannes Gutenberg — człowiek tysiąclecia

Całkiem słusznie urodzony około 1400 roku w Moguncji Gutenberg jest uznawany za człowieka tysiąclecia. Jego wynalazek druku z ruchomymi czcionkami umożliwił maszynową masową produkcję książek i spowodował w Europie prawdziwą rewolucję medialną. Dwa oryginalne egzemplarze Biblii Gutenberga z roku 1452/54 są obecnie wystawione w Muzeum Gutenberga w Moguncji. Zwiedzający mogą tam również zobaczyć zrekonstruowany warsztat Gutenberga i spróbować swoich sił przy prasie drukarskiej.

Regionalne atrakcje

Niemcy inspirują

Więcej na temat zdjęcia

wstecz do #temat#

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: