Johannes Gutenberg — człowiek tysiąclecia
  • Pierwszy odtwarzacz MP3
    Pierwszy odtwarzacz MP3 ©Deutsches Museum

MP3 — mniej znaczy więcej

Muzyki słucha każdy. Lecz pliki muzyczne w jakości CD zajmują bardzo dużo pamięci. Dlatego inżynier elektrotechnik Karlheinz Brandenburg rozpoczął w latach dziewięćdziesiątych badania w poszukiwaniu możliwości zmniejszenia plików dźwiękowych bez uszczerbku dla jakości. Rozwiązaniem okazał się format MP3. Metoda ta polega na usunięciu zbędnych częstotliwości, całkowicie niesłyszalnych dla ludzkiego ucha. Skompresowany plik jest niemal dwanaście razy mniejszy od pliku wyjściowego, a różnica w jakości jest dla normalnego ucha praktycznie niesłyszalna.

Regionalne atrakcje

Niemcy inspirują

Więcej na temat zdjęcia

wstecz do #temat#

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: