Johannes Gutenberg — człowiek tysiąclecia
  • Monachium
    Monachium ©München Tourismus/Christl Reiter

Chłodna głowa — Carl von Linde

W 1876 roku inżynier Carl von Linde wynalazł w Monachium nową metodę chłodzenia, która ucieszyła zwłaszcza piwowarów. Dotąd do chłodzenia w ramach skomplikowanej metody warzenia musieli używać naturalnego lodu. Również sztuczne lodowiska i późniejsze domowe lodówki świat zawdzięcza duchowi wynalazczości Lindego. A na marginesie: również w najnowszy wynalazek w dziedzinie chłodnictwa mieli swój wkład niemieccy inżynierowie. W 1992 roku w Saksonii powstała pierwsza lodówka niezawierająca freonu. Wynalazki techniczne i ich historię można poznać w Deutsche Museum w Monachium.

Regionalne atrakcje

Niemcy inspirują

Więcej na temat zdjęcia

wstecz do #temat#

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: