Luther 2017

500 years since the Reformation

Życie i dzieło: Marcin Luter między rebelią a duchem czasu

Bogate życie, spełnione i waleczne, pełne konfliktów i triumfów, burzliwe i niespokojne: Luter był rebeliantem i reformatorem, człowiekiem myśli i czynu, wyprzedzającym swoje czasy, a jednak wciąż tkwiącym w średniowieczu.

Urodził się 10 listopada 1483 roku w małym mieście Eisleben, dzieciństwo i młodość spędził w pobliskim Mansfeld. Sytuacja materialna jego ojca umożliwiła mu zdobycie dobrego wykształcenia, w 1501 roku rozpoczął studia uniwersyteckie w Erfurcie. Legenda głosi, że decydującym zwrotem w jego życiu była wielka burza. W śmiertelnej trwodze, powalony na ziemię piorunem, złożył ślubowanie wstąpienia do zakonu, jeżeli zostanie zachowany przy życiu. Już dwa tygodnie później, 17 lipca 1505 roku, wstąpił do klasztoru augustianów w Erfurcie, tam studiował teologię i w 1507 roku przyjął święcenia kapłańskie. Były to czasy rozkwitu handlu odpustami: dewizą była możliwość kupienia czystości duszy za pieniądze. Już jako młody doktor i profesor Luter potępiał tę niezdrową praktykę. 31 października 1517 roku ogłosił swoich słynnych 95 tez w Wittenberdze. Ku jego własnemu zdziwieniu wieść o jego wystąpieniu błyskawicznie obiegła całe Niemcy, a w krótkim czasie dotarła nawet do Rzymu. W 1518 roku kościół rzymsko-katolicki wytoczył Lutrowi proces o herezję. Jednakże saksoński książę elektor Fryderyk Mądry przeforsował przeniesienie planowanego w Rzymie przesłuchania do Augsburga, które zakończyło się nocną ucieczką - Luter odmówił odwołania swoich tez. To spowodowało, że papież stracił cierpliwość i zagroził Lutrowi banicją, a w końcu nałożył na niego ekskomunikę. Na sejmie Rzeszy w Wormacji, gdzie został entuzjastycznie powitany przez lud, Luter otrzymał ponowną szansę, ale i tu pozostał nieugięty, a następnie schronił się na zamku Wartburg w Eisenach. 13 czerwca 1525 roku Marcin Luter ożenił się z byłą zakonnicą Katarzyną von Bora. Wielka rodzina żyła w dawnym klasztorze augustianów - Lutrowie mieli sześcioro własnych dzieci - a dodatkowo mieszkały z nimi dzieci adoptowane, krewni, pracownicy i studenci. W 1546 roku Luter został wezwany do swojego rodzinnego miasta Eisleben, by zażegnać spór między hrabiami w Mansfeld i tam zakończył swój żywot. Marcin Luter zmarł 18 lutego, a trzy dni później został pochowany w Wittenberdze - w tym samym kościele, na drzwiach którego prawie trzydzieści lat wcześniej ogłosił swoje tak brzemienne w skutki tezy.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: