Heidelberg

Heidelberg

Już w czasach Lutra Heidelberg był najstarszym miastem uniwersyteckim w Niemczech, w którym bujnie kwitło życie studenckie. Według tradycji tutaj w 1518 roku w pomieszczeniach uniwersytetu reformator miał przedstawić zakonowi augustianów swoje poglądy, zanim ogłosił tezy.

Obecni byli także członkowie uniwersytetu. Podczas gdy wielu starszych profesorów krytykowało idee Lutra, studenci i młodsi pracownicy uniwersytetu byli zachwyceni prowokacyjnym wystąpieniem Lutra. Wśród nich było wielu późniejszych przyjaciół i współpracowników reformatora, którzy idee Lutra propagowali przede wszystkim w południowych Niemczech. Dzięki nim reformacja rozprzestrzeniła się tam stosunkowo wcześnie.

Duża tablica pamiątkowa na terenie uniwersytetu, w miejscu gdzie wcześniej stał klasztor augustianów, przypomina dzisiaj o tym ważnym wydarzeniu będącym bezpośrednią zapowiedzią reformacji.

Atrakcje turystyczne

Romantyczne ruiny zamku w Heidelbergu górujące ponad miastem i rzeką Neckar są jednym z najbardziej znanych zabytków Europy i stanowią kwintesencję romantyzmu. Wyjątkowy widok na zamek i malowniczą starówkę odsłania się oczom wędrowców, którzy zdecydują się na spacer dwukilometrową ścieżką filozofów (Philosophenweg). Natomiast zupełnie nowe horyzonty pojawiają się każdego roku podczasMiędzynarodowego Festiwalu Filmowego Mannheim-Heidelberg.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: