Miasto Lutra – Eisleben

Miasto Lutra – Eisleben

Miasto Lutra – Eisleben – zalicza się do najstarszych miast na terenach pomiędzy górami Harzu a Łabą. Ściśle związane z życiem i historią Marcina Lutra Eisleben jest, wraz z miejscami związanymi z reformatorem, częścią światowego dziedzictwa kultury UNESCO.

Zarówno dom, w którym się urodził, jak również dom, w którym zmarł, znajdują się w Eisleben. Domy te należą dzisiaj do najważniejszych miejsc-pomników upamiętniających Lutra i na podstawie aktualnych badań i wykopalisk umożliwiają wyjątkowy wgląd w życie epoki późnego średniowiecza.

Udostępnione dla turystów kościoły w Eisleben tworzą również szlak przez życie Lutra: w kościele św. Piotra i Pawła został ochrzczony, w kościele św. Anny pracował jako wikariusz, a w koście św. Andrzeja wygłosił ostatnie kazanie. Artystyczne inscenizacje łączą wszystkie miejsca związane z reformatorem na „Szlaku Lutra w Eisleben”.

Atrakcje turystyczne

Żywym świadectwem historii są także zamek miejski grafów Mansfeld oraz średniowieczny rynek w historycznym starym mieście. Każdego roku w Eisleben odbywa się Wiesenmarkt – największe święto ludowe w środkowych Niemczech.

Wyjątkowym miejscem jest klasztor cysterski Helfta: w XIII wieku centrum mistyki i najważniejszy niemiecki klasztor kobiecy, jest obecnie udostępniony do zwiedzania dla zorganizowanych grup.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: