Luther 2017

500 years since the Reformation

Ludzie po stronie Lutra: jego żona, reformatorzy, myśliciele i książę

Przede wszystkim dwoje ludzi towarzyszyło Marcinowi Lutrowi: Katarzyna von Bora, jego żona, oraz Filip Melanchton, wielki humanista z Bretten, który zasłynął reorganizacją szkolnictwa w Niemczech.

Oczywiście reformacja jest nierozerwalnie związana z osobą Marcina Lutra. Ale takiego dzieła nie tworzy jeden człowiek: u boku Lutra wiernie trwali jego współtowarzysze: wielcy, odważni mężczyźni oraz jego żona, urodzona 29 stycznia 1499 roku. Jako córka zubożałej rodziny szlacheckiej spędziła dzieciństwo w klasztorze, w 1523 roku uciekła stamtąd i znalazła schronienie w domu Łukasza Cranacha Starszego, jednego z bliskich przyjaciół Lutra. W 1525 Katarzyna von Bora i Marcin Luter wzięli ślub i zamieszkali w opustoszałym klasztorze augustianów w Wittenberdze. Katarzyna organizowała gospodarstwo domowe, zarządzała finansami, zajmowała się uprawą pola, prowadziła browar i dzierżawiła stawy rybne. Marcin Luter nazywał ją chętnie "moim panem Kasią" - to znak, że to ona była szefową w domu. Zmarła 29 grudnia 1552 roku w Torgau. W tamtych czasach Filip Melanchton był czołowym działaczem reformacji, już za życia Lutra był teoretykiem protestantyzmu, wielkim twórcą sieci społecznej, miał doskonałe kontakty z księciem elektorem i uczonymi Europy. Gdy Melanchton zmarł 19 kwietnia 1560 roku w Wittenberdze, uniwersytet musiał powołać aż trzech nowych wykładowców, którzy mieli kontynuować jego dzieło. Przeżył o dwa lata i jeden dzień Jana Bugenhagena, spowiednika i przyjaciela Lutra, z którym spotkał się w 1521 roku. W 1523 roku dzięki staraniom Lutra Bugenhagen został wybrany nowym pastorem kościoła miejskiego - a tym samym był pierwszym ewangelickim pastorem Wittenbergi. To, że Luter mógł tutaj żyć w umiarkowanym spokoju, zawdzięczał swojemu protektorowi, Fryderykowi Mądremu, który upozorował jego porwanie w 1519 roku, by uchronić go przed procesem w Rzymie, w 1521 roku wystarał się u cesarza o żelazny list, zapewniający Lutrowi nietykalność podczas obrad sejmu Rzeszy w Wormacji, a następnie zadbał o bezpieczeństwo Lutra. Chociaż książę elektor chronił Lutra przez całe jego życie i w ten sposób w zasadzie umożliwił reformację, to sam przeszedł na nową wiarę dopiero tuż przed swoją śmiercią. Ważną osobą współczesną Lutrowi, a nawet można rzec współtwórcą dzieła reformacji, był Jan Kalwin, który w imię reformacji rozpoczął w 1539 roku teokratyczne rządy w Genewie. Również w Szwajcarii, w Zurychu, działał Ulrich Zwingli, który poznał Lutra w 1529 roku.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: