Zeitz

Zeitz jest miastem potomków Lutra. Męscy potomkowie Lutra działali w Zeitz. W katedrze w Zeitz pod wezwaniem św. Piotra i Pawła w 1542 roku Luter mianował Mikołaja von Amsdorf na pierwszego ewangelickiego biskupa.

Johann Ernst Luter, wnuk reformatora, wziął ślub w kościele św. Michała w Zeitz. Ze swoją żoną, Martą, mieli ośmioro dzieci, dając początek linii Lutrów z Zeitz. Jego nagrobek jest wbudowany w ścianę krużganku w katedrze św. Piotra i Pawła. Jeszcze dzisiaj żyją w Zeitz potomkowie Marcina Lutra.

Pod koniec XIX w. w bibliotece kościoła św. Michała odkryto wydruk tez z 1517 roku. Zalicza się on do wyjątkowo cennych i rzadkich okazów wśród oryginalnych źródeł z czasów reformacji.

Atrakcje turystyczne

Miasto katedralne i rezydencja Zeitz jest częścią Szlaku romańskiego. Szczególnie warta zobaczenia jest dawna katedra św. Piotra i Pawła. Pierwotna romańska budowla sakralna została później przekształcona na styl gotycki, a dziś jest częścią barokowego zespołu zamkowego Moritzburg.

Cechą szczególną miasta jest sieć wielu podziemnych korytarzy i sklepień. Powstały w czasach Lutra w celu składowania i schładzania piwa, dziś są udostępnione dla turystów.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: