Visitor with audio guide viewing an exhibit at Arche Nebra
Arche Nebra in Wangen near Nebra ©Arche Nebra
Travel destinations from A to Z

Arche Nebra National Park in Wangen

Arche Nebra National Park in Wangen near Nebra takes visitors on an exciting journey 3,600 years back in time to recount the awe-inspiring story of the mysterious 'Nebra Sky Disk'. The entire complex is barrier-free; an audio guide is available for partially sighted visitors.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: