Emden Kunsthalle art gallery

The nationally famous Emden Kunsthalle art gallery made its name with works of classical modernity and special exhibitions by famous artists. The attached school of painting undertakes projects for all age groups. Special tours are available for visitors with learning difficulties.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: