Frankfurt Dialogue Museum

There's nothing to see in Frankfurt's Dialogue Museum. Guided by the blind members of the darkness team in six special experiential rooms, 'Dialogue in the Dark' lets visitors discover the invisible. The museum's surroundings take on a new character – puzzled, impressed and absorbed, sighted visitors learn to see things in a new light.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: